Velkommen.

Der er komme et nyt nyhedsbrev….!

Her under referat fra en meget uskøn generalforsamling d. 4 april.

Maritimhistorisk Selskab har som et af sine selvfølgelige formål at fremme interessen for den maritime historie.
Det sker ved at støtte Sea War Museum Jutland, Mindeparken for Jyllandsslaget, ved foredrag og udgivelse af et årsskrift og andre relevante publikationer.

                                                                                 Husk Husk Husk Husk Husk Husk Husk!
4. april kl. 19:30

Den næste begivenhed er den årlige generalforsamling, som afholdes den 4. april kl. 1930 på Fiskeriskolen i Thyborøn.
I år vil der være naturlig afgang fra bestyrelsen, men der vil også være kvalificeret tilgang som erstatning. Medlemmerne får som nævnt ovenfor den formelle indkaldelse i brev i marts måned.
Der er her kun adgang for medlemmer med betalt kontingent
.