Radarbunkeren.

Maritimhistorisk Selskab.
Er også med til at bemande Radarbunkeren Thyborøn.
Radarbunkerens åbningstid vil fremgå ved opslag her på hjemmesiden når den forelægger for sommeren 2024.
Radarbunkeren er bygget i 1944 af Organisation Todt var et konsortium af administrative kontorer, til teknisk ingeniørekspertise samt arbejdstjenesten som kilde til arbejdskraft.
I begyndelsen af 1943 fik den udover opgaven med Atlantvolden, som Radarbunkeren i Thyborøn tilhører.
Radarbunkeren er af typen FL241, kommandocentral for Marinen og marineinfanteriet.
Bunkeren blev bygget i perioden november 1944 og delvis færdig i januar 1945, Radarbunkeren blev aldrig taget i brug under 2nd verdenskrig.

Bunkeren bliver indrettet til museum, hvor vi prøver at fortælle ”bunkerens historie” og hvad der er sket i bunkere i de år, hvor Marinehjemmeværnet har været bruger. I bunkeren gruppen forsøger vi på at få den autentiske atmosfære frem i alle de rum, som bunkeren består at, så man træder ind i et univers fra vores egen tid og ikke en tid, der er præget af anden verdenskrig. Et rum er dog blevet forbeholdt effekter fra den kolde krig. Bunkergruppen har gjort et stort stykke arbejde med at finde ting og effekter fra perioden, som vi glæder os til at vise for publikum.

   Vi har det sidste stykke tid fået sat hylder op i vores ”værksted/Fyrrum”, som er det eneste rum, der ikke er med i rundvisningen. Her kan vi opbevare effekter, som ikke er klar til at blive udstillet.
   På våbenmesterens kontor har vi fået gamle militære reoler fra 60érne, som er blevet monteret, samt nogle ammunitionskasser, der tidsmæssigt passer ind i perioden.

   Fra Marinehjemmeværnet, der står for at skulle have nye uniformer, er vi blevet lovet noget beklædning, også fra tiden, som skal ligge på hylderne, så man får en fornemmelse af våbenmesterens arbejde, og hvad man har udleveret til mandskabet. Vi mangler dog stadig at få fat i et attrapvåben (M49 maskinpistol), da de monterede våbenstativer stadig forefindes i bunkeren. Vi arbejder også på at få vores radar op at kører, og vi har forskellige forbindelser, der prøver at fremskaffe en ny radar som fungerer. Det ville være dejligt om vi kunne vise publikum et radarbillede over Thyborøn havn og et godt stykke ud i Nordsøen.

  På lydsiden har vi anskaffet en afspiller, der sender lyd ud i bunkeren, så man får en fornemmelse af, at der er aktivitet i vores ny opbyggede radio rum. Der er selvfølgelig mange tiltag, vi gerne vil have lavet, men alting tager tid og penge.

  Ved hjælp af en donation fra Bent Paulis bo af forskelligt materiel og beklædninger, har vi fået lave en lille butik hvor man kan købe effekterne, samt publikationer der er blevet lavet af Maritimhistorisk selskab. Sådan som bunkeren er indrettet nu, er vi helt sikker på, at folk får en god oplevelse i de mange rum som bunkeren består af. Vi glæder os hver tirsdag fra april til august, til at åbne dørene for publikum, og vise et museum, der blev bygget af tyskerne under 2. verdenskrig, glemt og som fugl Fønix genopstod som kommandobunker for Marinehjemmeværnets flotille 122, Thyborøn i slutning af firserne.

   I 2015 forlod Marinehjemmeværnet bunkeren på grund af omstrukturering i forsvaret og Maritimhistorisk selskab fik den overdraget til museum. Vi har bestræbt os på at bevare atmosfæren i bunkeren og fortælle en god historie om livet i bunkeren gennem generationer.